Koordenfabriek Van Houte Exsil

Exsil / Koordenfabriek Van Houte

Gevlochten touw

Het productieproces gaat als volgt: samenvlechten van ongetwijnd (niet-samengedraaid) of getwijnd enkelgaren, meerdraadsgaren, of strengen op zichzelf of rond een centrale kern. Één enkel vlechtonderdeel noemt men kop. Gevlochten touw gemaakt uit getwijnde garens of strengen. Bestaat voor de helft uit “S” en “Z” koppen.

De vlechtrichting van de koppen is tegengesteld aan de twijning van de koppen. Hierdoor krijgt men een draaivrij, niet kinkend touw indien de centrale kern ook draaivrij is.

De meest gebruikte constructies zijn:


Voor dunne touwen:

8- of 16-kops zonder kern

Meestal voor dunne diameters (1-16mm) - afgeplatte vorm

8- of 16- of 24-kops met kern

Het gevlochten omhulsel noemt men mantel. De kern bestaat uit getwijnde of ongetwijnde garens. Om uiteindelijk een draaivrije touwconstructie te bekomen moeten de kernelementen half om half “S” en “Z” gedraaid zijn. Kern en mantel leveren samen de breeksterkte.
Meestal vanaf diameter 2 tot 24mm.
Gevlochten touw met kern


Voor dikke touwen – meertouwen (tot 220mm):

Dubbel gevlochten (coaxial - braidline - braid on braid)

Samengesteld uit 2 concentrische vlechten. De 2 vlechten hebben verschillende vlechthoeken en leveren beide ± de helft van massa en breeksterkte. De kern is meestal 8- of 16-kops gevlochten, de mantel 24-, 32- of 48-kops gevlochten.
Wordt veel gebruikt als meertouw en in offshore-toepassingen.
Dubbel gevlochten touw

8-strengs – square line

De 8 koppen worden per 2 in tandem samengevlochten. Een paar “Z” strengen wisselt af met een paar “S” strengen.
Door het per paar vlechten bekomt men een “vierkantig” touw. Populairste constructie voor meertouwen.
8-strengs gevlochten touw – square line

12-strengs gevlochten

Zelfde productiesysteem als 8-strengs. Door het groter aantal strengen is het touw ronder.

Superline

Bestaat uit een kern en een gevlochten mantel die het touw beschermt en compacteert. De kern kan uit verschillende constructies bestaan en levert de breeksterkte. Het voordeel is dat men bij gelijke diameter een hogere breeksterkte bekomt dan bij voorgaande constructies. De reden is dat de kern minder bewerkingen ondergaat. De kern kan bestaan uit gevlochten of geslagen touwen. Wordt veel toegepast waar touw moet voldoen aan hoge belastingen.
Superline


Exsil n.v. - Koordenfabriek Van Houte n.v.
Industriezone Hoogveld
Schaapveld 14
9200 Dendermonde
Belgium
T +32 (0)52 26 01 50
F +32 (0)52 37 18 98
E info@exsil.be


webdesign by Feel Good Inc